До 30 вересня кожен може сам обрати лікаря

Кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років, може самостійно здійснювати вільний вибір/зміну лікаря, відповідального за надання їй первинної медичноїдопомоги, з числа лікарів загальної практики - сімейних лікарів, терапевтів дільничних,педіатрів дільничних.

Вибір та зміну лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги пацієнтом регламентовано порядком, що затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 756 від 04.11.2011 "Про затвердження порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації".

Механізм вибору/зміни лікаря

Вибір/зміна лікаря здійснюється один раз на рік. Особа, яка бажає зробити вибір, має звернутися до амбулаторії сімейної медицини, поліклініки чи центру первинної медико-санітарної допомоги для заповнення відповідної реєстраційної форми.

Перед заповненням Реєстраційної форми треба ознайомитись з інформаційним листком для пацієнта та надати письмову згоду на збір і обробку персональних даних, оформлену відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Для зміни лікаря встановлюється реєстраційний період 1 місяць - зі вересня по ЗО вересня кожного календарного року Реєстраційна форма може бути заповненою в інший час у таких випадках:

-    якщо необхідність вибору лікаря зумовлена зміною постійного місця проживання пацієнта;

-    якщо особа не могла звернутись до лікаря у реєстраційний період з об'єктивних причин (відпустка, відрядження тощо);

-    у разі звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-правових відносин між центром первинної медико-санітарної допомоги і лікарем;

-    у разі появи у центрі первинної медико-санітарної допомоги нового лікаря.

Особи, які не виявили бажання вибрати/змінити лікаря та заповнити Реєстраційну форму у період реєстрації, прикріплюються до лікаря через внесення у журнал поособового обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу.

МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД має забезпечити вільний доступ пацієнтів до інформації про лікарів,

необхідної їм для прийняття рішення про вибір лікаря:

•    прізвище, ім'я та по-батькові;

•    спеціальність;

•    кількість прикріплених пацієнтів;

•    стаж робот;

•    кваліфікаційна категорія;

•    почесні звання;

•    адреса, де лікар працює.

У випадку звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-правових відносин між центром первинної медико-санітарної допомоги і лікарем адміністрація лікувального закладу інформує пацієнтів та організовує їх прикріплення до інших лікарів.

У випадку зміни постійного місця проживання особа може реалізувати власне право на вибір лікаря за новим місцем проживання (за межами території, що закріплена за даним ЦПМСД), при цьому пред'явити талон про відкріплення від лікаря первинної медико-санітарної допомоги за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.