Інструкція про застосування
комбінованої вакцини для профілактики
дифтерії, правця, кашлюка (ацелюлярний компонент), гепатиту В, поліомієліту та захворювання, збудником якого є Haemophilus influenzae типу b


ІНФАНРИКС™ ГЕКСА

(INFANRIX™ НЕХА)


СКЛАД: ІНФАНРИКС™ ГЕКСА містить дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин, три очищені кашлюкові антигени [кашлюковий анатоксин (РТ), нитчастий гемаглютинін (FHA) і пертактин (PRN; білок зовнішньої мембрани вагою 69 кілодальтон)], очищений основний поверхневий антиген (HBsAg) вірусу гепатиту В (HBV) та очищений полірибозил-рибітол-фосфатнии капсульний полісахарид (PRP) Haemophilus influenzae типу b (Hib), ковалентно зв'язаний з правцевим анатоксином, адсорбовані на солях алюмінію. Вакцина також містить інакти-вовані віруси поліомієліту трьох типів (IPV) (тип 1: штам Mahoney; тип 2: штам MEF-1; тип 3: штам Saukett). Правцевий та дифтерійний анатоксини отримують обробкою формальдегідом очищених токсинів Согупе-bacterium diphtheriae і Clostridium tetani. Компоненти ацелюлярної кашлюкової вакцини отримують шляхом екстракції та очистки з культур Bordetella pertussis у фазі І, що супроводжуються незворотною детоксикацією кашлюкового токсину при обробці глутаральдегідом та формальдегідом, і обробкою формальдегідом FHA і PRN. Дифтерійний анатоксин, правцевий анатоксин і компоненти ацелюлярної кашлюкової вакцини адсорбовані на солях алюмінію. Компоненти DTPa-HBV-IPV приготовлені на фізіологічному розчині та містять 2-феноксіета-нол.
Поверхневий антиген HBV продукується культурою дріжджових клітин [Saccharomyces cerevisiae), отриманих методом генної інженерії, які несуть ген, що кодує HbsAg. Цей поверхневий антиген ретельно очищають фізико-хімічними методами. Він спонтанно трансформується у сферичні частинки діаметром 20 нм, в яких містяться неглікозильовані поліпептиди антигену і ліпідний матрикс, що складається, головним чином, з фосфоліпідів, що мають характерні властивості природного HBsAg.
Поліовіруси трьох типів культивують на клітинній лінії VERO, очищують та інактивують за допомогою формальдегіду.
Полісахарид Hib готують з Hib штаму 20752 та сполучають з правцевим анатоксином. Після очищення кон'югат адсорбують на солі алюмінію та ліофілізують у присутності лактози як стабілізатора.
ІНФАНРИКС™ ГЕКСА відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я до виробництва біологічних речовин, дифтерійних, правцевих, кашлюкових та комбінованих вакцин, вакцин для профілактики гепатиту В, отриманих за допомогою технології рекомбінантних ДНК, інактивованих вакцин для профілактики поліомієліту та кон'югованих Hib вакцин. 0,5 мл дози вакцини містить не менше ніж 30 міжнародних одиниць (МО) адсорбованого дифтерійного анатоксину, не менше ніж 40 МО адсорбованого правцевого анатоксину, 25 мкг адсорбованого РТ, 25 мкг адсорбованого FHA, 8 мкг адсорбованого пертактину, 10 мкг адсорбованого рекомбінантного білку HBsAg, 40 Д-ан-тигенних одиниць поліовірусу типу 1 (Mahoney), 8 Д-ан-тигенних одиниць типу 2 (MEF-1) і 32 Д-антигенні одиниці типу 3 (Saukett). Вона також містить 10 мкг адсорбованого очищеного капсульного полісахариду Hib (PRP), ковалентно зв'язаного з 20—40 мкг правцевого анатоксину (Т).


ЛІКАРСЬКА ФОРМА: суспензія (DTPa-HBV-IPV) та порошок (Hib) для ін'єкцій, що змішуються перед використанням. КОД за АТС: JO7CA.


ІМУНОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ: результати, отримані в клінічних дослідженнях для кожного з компонентів, наводяться нижче: ОТРа компонент: через один місяць після 3-дозового курсу первинної вакцинації 98,5—100% немовлят, вакцинованих ІНФАНРИКС™ ГЕКСА, мали титри антитіл > 0,1 МО/мл як проти правцю, так і проти дифтерії. Імунна відповідь для кожного з трьох окремих кашлюкових антигенів (РТ, FHA і пертактину), знаходилася у межах 97,2—99,3%, 95,2—100% і 95,9—99,3%, відповідно. HBV компонент: після курсу первинної вакцинації
ІНФАНРИКС™ ГЕКСА за схемами, що відрізняються від схеми розширеної програми імунізації (РПІ, тобто вакцинації у віці 6, 10, 14 тижнів), 98,5—100% немовлят досягли захисних титрів антитіл >10 мМО/мл. У дослідженні, в якому схему РПІ застосовували після дози вакцини для профілактики гепатиту В, введеної при народженні, рівень гуморального імунітету 98,5% був досягнутий через один місяць після введення третьої дози ІНФАНРИКС™ ГЕКСА. З тим, щоб забезпечити адекватну відповідь на НВ1/-компонент вакцини, діти, які будуть вакциновані за графіком РПІ, повинні отримати дозу вакцини для профілактики гепатиту В при народженні. IPV компонент: через один місяць після первинної вакцинації рівень гуморального імунітету для кожного з трьох серотипів (типи 1, 2, 3) складав 99,2-100%, 94,5-99,0% і 98,8-100% відповідно. НІЬ компонент: через один місяць після 3-дозового курсу первинної вакцинації 96,0-100% немовлят, вакцинованих ІНФАНРИКС™ ГЕКСА, мали титри антитіл > 0,15 мкг/мл, а 61,9-84,0% немовлят — > 1,0 мкг/мл. Описана екскреція капсульного полісахаридного антигену з сечею після введення НІЬ вакцини. Виявлення антигену в сечі не може мати діагностичного значення при підозрі на захворювання, викликане НІЬ, протягом 1-2 тижнів після вакцинації.


ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ: вакцина ІНФАНРИКС™ ГЕКСА показана для первинної імунізації
3 метою профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В, поліомієліту та інфекції, викликаної Haemophilus influenzae типу t>, у немовлят віком від 6 тижнів, і може бути призначена немовлятам, які отримали першу дозу вакцини для профілактики гепатиту В при народженні.


СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ: Вакцина ІНФАНРИКС™ ГЕКСА призначена для глибокого вну-трішньом'язового введення у широкий латеральний м'яз в антеролатеральній ділянці середньої або верхньої частини стегна.
Згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні вакцина ІНФАНРИКС™ ГЕКСА вводиться дітям триразово по одній дозі (0,5 мл) у віці 3, 4 та 5 місяців. В 12-місячцрму віці дитині для розвитку більш тривалого іммунітету проти захворювання на гепатит В реко- * мендуеться ввести одну дозу вакциниЕНДЖЕРІКС В. У віці 18 місяців необхідно ввести вакцину для профіг лактики дифтерії, правця, кашлюка — ІНФАНРИКС™. Можливі також схеми первинної вакцинації у віці 2, З,
4 місяців; 2, 4, 6 місяців; 3, 5 і 11 або 12 місяців; 6, 10, 14 тижнів з введенням з трьох доз вакцини по 0,5 мл. Між дозами слід дотримуватися інтервалу щонайменше в 1 місяць. Діти повинні отримати ревакцинацію проти захворювання на гепатит В вакциною ЕНДЖЕРИКС™ у віці 12 місяців та дифтерію, правець і кашлюк ацелю-лярною вакциною ІНФАНРИКС™ в 18 місяців. Доступні дані вказують на те, що ця вакцина може бути призначена у вигляді четвертої дози. Однак дані є обмеженими, а, отже, не можна дати рекомендації щодо використання цього поєднання вакцин як четвертої (тобто бустерної, ревакцинуючої) дози протягом другого року життя.


ПОБІЧНА ДІЯ: У клінічних дослідженнях найбільш поширеними реакціями, про які повідомлялося після первинної вакцинації, були такі (частота >10%): місцеві: біль, почервоніння, набряк; загальні: втрата апетиту, лихоманка, сонливість, дратівливість.
У дослідженнях (4083 особи із задокументованими дозами) щодо реакцій, про які повідомляли і які розглядали як імовірно обумовлені (або припускали, що вони імовірно обумовлені) вакцинацією, мова йшла про реакції в місці ін'єкції та дратівливість. Дуже рідко повідомлялося про алергічні реакції, включаючи анафілактоїдні реакції, після імунізації вакцинами, що містять DTPa.
Для кашлюкововмісних вакцин повідомлялося про надзвичайно рідкісні випадки колапсу чи шокоподібного стану (гіпотонічного-гіпореактивного епізоду) і судом у межах 2-3 днів після вакцинації. Усі такі особи одужали без ускладнень.


ПРОТИПОКАЗАННЯ: Вакцина ІНФАНРИКС™ ГЕКСА не призначається особам з відомою гіперчутливістю до будь-якого компоненту вакцини або особам, що мали ознаки гіперчутливості після попереднього введення вакцин для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В, поліомієліту або НІЬ.
ІНФАНРИКС™ ГЕКСА протипоказаний, якщо у дитини спостерігалася енцефалопатія невідомої етіології в межах 7 днів після попередньої вакцинації з кашлюково-вмісною вакциною. За цих обставин вакцинацію проти кашлюку слід припинити і курс вакцинації слід продовжити з вакцинами для профілактики дифтерії-правця, гепатиту В, інактивованою поліомієлітною вакциною та вакциною для профілактики НІЬ. Щеплення дітей на території України здійснюється згідно з вимогами діючих наказів МОЗ України.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ: Як і для інших вакцин, введення ІНФАНРИКС™ ГЕКСА повинно бути відкладене у осіб, що страждають на гострі важкі феб-рильні захворювання. Наявність незначних інфекцій не є протипоказанням.
Вакцинації повинен передувати розгляд медичної історії (особливо того, що стосується попередньої вакцинації і можливих випадків побічної дії) і клінічні дослідження. Якщо відомо, що будь-який з наведених нижче симтомів був в у часі пов'язаний з отриманням кашлюкововмісної вакцини, рішення призначати послідуючі дози вакцин, що містять кашлюковий компонент, повинно бути ретельно обмірковане:
- температура >40,0"С в межах 48 годин після вакцинації, не пов'язана з іншими причинами, які можна ідентифікувати;
- колапс або шокоподібний стан (гіпотонічно-гіпореак-тивна симптоматика) в межах 48 годин після вакцинації;
- плач або крик, що не припиняється і який неможливо заспокоїти, триває > 3 годин, спостерігається в межах 48 годин після вакцинації;
- судоми з лихоманкою або без неї, що мають місце в межах 3 днів після вакцинації.
Можуть бути обставини, такі як висока захворюваність на кашлюк, коли потенційна користь переважає можливий ризик.
Як і для всіх ін'єкційних вакцин, відповідна медична допомога та нагляд завжди повинні бути легко доступними у випадку виникнення рідкісних анафілактичних реакцій після введення вакцини.
Вакцину ІНФАНРИКС™ ГЕКСА слід призначати з обережністю особам з тромбоцитопенією або порушеннями зсідання крові, оскільки при внутрішньом'язовому введенні у таких осіб можуть мати місце кровотечі. Ні за яких обставин вакцину ІНФАНРИКС™ ГЕКСА не слід вводити внутрішньовенно.
ІНФАНРИКС™ ГЕКСА містить сліди неоміцину і полі-міксину. Вакцину необхідно використовувати з обережністю у пацієнтів з відомою гіперчутливістю до одного з цих антибіотиків.
HBV компонент вакцини не буде запобігати інфекціям, викликаним іншими збудниками, такими як віруси гепатиту А, гепатиту С і гепатиту Е та іншими патогенами, що вражають печінку.
НІЬ компонент вакцини не захищає від захворювань, викликаних іншими типами Haemophilus influenzae або від менінгіту, викликаного іншими мікроорганізмами. Наявність в медичній історії пацієнта фебрильних судом, наявність в сімейній історії судомних нападів, синдрому раптової смерті немовлят і наявність в сімейній історії побічних ефектів після вакцинації ІНФАНРИКС™ ГЕКСА не являються протипоказаннями. Інфекція, викликана вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), не розглядається як протипоказання. Після вакцинації пацієнтів з пригніченим імунітетом може не розвинутись достатня імунологічна відповідь.
Взаємодія з Іншими лікарськими препаратами та інші форми взаємодії: Вакцину ІНФАНРИКС™ ГЕКСА не можна змішувати в одному й тому ж шприці з будь-якою іншою вакциною.
Як і для інших вакцин, можна очікувати, що у пацієнтів, які отримують імуносупресивну терапію, або пацієнтів з імунодефіцитом може не досягатися адекватна імунна відповідь.
Вагітність та лактація: Оскільки ІНФАНРИКС™ ГЕКСА не призначена для використання у дорослих, адекватні дані по використанню в період вагітності або лактації у людей та адекватні репродуктивні дослідження на тваринах відсутні.


УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Вакцину ІНФАНРИКС™ ГЕКСА необхідно зберігати при температурі від +2*С до +8*С у темному місці (захищати від дії світла). При транспортуванні слід дотримуватися рекомендованих умов зберігання.
DTPa-HB-IPV суспензію і приготовлену для введення вакцину не можна заморожувати. Не використовувати, якщо вакцина була заморожена.


ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 24 місяці. Дата закінчення терміну придатності вакцини зазначена на упаковці.


ПАКУВАННЯ: суспензія (DTPa-HBV-IPV) в одноразовому шприці та порошок (НІb) для ін'єкцій у флаконі, що змішуються перед використанням, у комплекті з двома голками або без голок по 1, 10, 20 та 50 комплектів в упаковці.
DTPa-HB-IPV є мутною білою суспензією у шприці. При зберіганні може спостерігатися білий осад та прозорий безбарвний супернатант. Ліофілізована НІb вакцина представлена у вигляді білого порошку в скляному флаконі або в скляному флаконі з Bioset®. Флакони і шприци зроблені з нейтрального скла типу І, яке відповідає вимогам Європейської фармакопеї.
Інструкція стосовно приготування вакцини перед використанням: DTPa-HB-IPV суспензію слід добре струснути, щоб отримати гомогенну мутну білу суспензію. DTPa-HB-IPV суспензію і ліофілізований осад Нib необхідно перевірити візуально на наявність будь-яких сторонніх часток і/або змін фізичних властивостей. У випадку, якщо спостерігаються сторонні частки або змінені фізичні властивості, вакцину необхідно утилізувати.
Вакцину необхідно готувати шляхом додавання усього вмісту шприця з суспензією DTPa-HB-IPV, що постачається в комплекті упаковки, до флакону (з або без ковпачка Bioset®), що містить ліофілізований порошок Нib.
У випадку, коли у комплекті шприц та звичайний флакон: після перенесення суспензії до флакону суміш необхідно добре струшувати до повного розчинення ліо-філізату. Розчинену вакцину слід знову набрати в той же шприц. Зняти та викинути першу голку та замінити м другою голкою. Ввести вакцину. У випадку коли у комплекті шприц та флакон з ковпачком Bioset®: ліофілізований порошок стає доступним при прокручуванні і видаленні пластикового покриття з флакона з ковпачком Bioset0. Шприц, що містить DTPa-HB-IPV суспензію, повинен бути зафіксований з невеликим натисканням на Bioset8, що містить ліофілі-зат Нib. Звук «клацання» вказує на активацію системи. DTPa-HB-IPV суспензію (яка є мутною) впорскують у флакон, що містить ліофілізований осад НІЬ. Тримаючи шприц на місці, флакон слід обережно струшувати до повного розчинення осаду Нib. Розчинену вакцину слід знову набрати в той же шприц. Шприц має бути видалений з Bioset® простим висмикуванням з метою відділення, а потім до шприца має бути приєднана голка для введення вакцини.
Приготовлена вакцина на вигляд є більш мутною суспензією, ніж первинна суспензія, що була використана для розчинення порошку. Це відповідає нормі. У випадку, якщо спостерігаються інші відхилення, вакцину застосовувати не можна.
Вакцина повинна бути введена відразу ж після приготування.


ВИРОБНИК: «GlaxoSmithKline Biologicals s.a.», Rue de I'lnstitut 89, B-1330 Rixensart, Belgium
У випадку побічної дії (ускладнення) після застосування вакцини необхідно направити термінове повідомлення до МОЗ України, Департаменту Державного санітарно-епідеміологічного нагляду (01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7, тел. 253-52-03), ДП «Центр імуно-бюлогічних препаратів» (03038, Київ, вул. М. Амосова, 5, тел. 275-24-66) та представництва компанії в Україні.
Представництво в Україні. «GlaxoSmithKline Export Limited», 01033, Київ, вул. Жилянська, 43, тел. 494-15-70. факс 494-15-71.
Twitter
SocButtons v1.6